TEXTY       

JAK PRACUJI

Podle francouzského psychiatra Davida Servan-Schreibera prožívají lidé spokojenost a smysluplnost svého života, pokud:

  • mají spojení se svým tělem, emocemi a vlastním vnitřním životem,

  • prožívají blízkost s několika vybranými lidmi,

  • mají pevné místo v komunitě, něčím přispívají druhým,

  • mají spojení se životním mystériem - spiritualitou

Ve své práci využívám metody a techniky Gestalt terapie.

Cílem psychologického poradenství je zvýšit kvalitu života klienta a odstranit nahromaděné problémy.

Poradenství podporuje lepší porozumění sobě, svým přesvědčením o sobě a nárokům na sebe, svým emocím a tělesným prožitkům.

Ve své práci propojuji emoční prožívání, tělesné prožívání a tělesné symptomy s tím, co se klientovi v životě děje, a také s tím, jak o tom přemýšlí, jaké má na sebe nároky.

CELÝ TEXT

ZÁKLADNÍ PRINCIPY GESTALT TERAPIE

Existenciální princip

Existencialismus se zaměřuje na existenci člověka, jeho vztahy, radosti a utrpení, jak je právě prožívá. Každá životní fáze přináší jiné výzvy, zážitky, možnosti a problémy. Život člověka nemůže být "vyřešen" jednou provždy.

Gestalt terapie poskytuje způsob jak být autentickým a odpovědným za sebe sama. Tím, že napomáhá rozvoji uvědomování a porozumění si, je klient schopen rozhodovat se a řídit svou existenci, aby mu dávala smysl a uspokojovala jej.

Gestalt terapeut aktivně vstupuje do vztahu s klientem. Terapeut nevyužívá své přítomnosti k tomu, aby manipuloval klienta k dosažení cíle, který pro něj stanovil, ale jej povzbuzuje k autonomii a vytváření vlastních rozhodnutí.

CELÝ ČLÁNEK

UVĚDOMOVÁNÍ A VŠÍMAVOST

Učitel meditace Jeff Oliver uvádí tuto definici uvědomování: "Uvědomování je pozorování jakéhokoliv smyslového, emočního, fyziologického a mentálního procesu, který je právě dominantní v přítomném okamžiku."

Pro Gestalt terapii je uvědomování jedním ze základních konceptů.

Podle G. Yontefa (Yontef, 1993): "Uvědomování je forma prožívání. Je to proces bytí v bdělém kontaktu s nejdůležitější událostí v poli mezi individuem a okolím, s plnou senzomotorickou, emocionální, kognitivní a energickou podporou.... Uvědomění je volně definované jako bytí v kontaktu se svou existencí, s tím, co je."

Podle Wollantse (Wollants, 2008) je uvědomění sice uvědomění jednoho člověka, ale týká se celé situace (viděné z jedné perspektivy).

CELÝ TEXT

NÁSILNÁ A NENÁSILNÁ KOMUNIKACE

Neexistuje dlouhodobý emocionální vztah bez chronického konfliktu. Pokud dlouhodobý vztah postrádá neustále trvající diskuse, je ohrožen emoční vzdáleností, která brání autentickému vztahu. (Gottman, 1994)

Dr. Gottman identifikoval 4 přístupy a způsoby komunikace, které ničí věcnou komunikaci tím, že způsobují "emocionální povodeň": vyvolávají silný pocit ohrožení, který burcuje emoční část mozku (amygdala, limbický systém) a narušuje naší schopnost posuzovat situaci věcně. Mysl je pod vlivem emocí, schopna přemýšlet jenom z hlediska obrany anebo útoku. Tento způsob vnímání pak neumožňuje získat ve vztahu to, co potřebujeme anebo o tom diskutovat.

1. Kritika - kritizování charakteru partnera místo sdělení výhrady

Kritika charakteru: "Zase jsi přišel pozdě. Jsi sobec, myslíš jenom na své pohodlí..."Výhrada: "Je devět. Slíbil jsi, že dorazíš v půl. Už se to stalo tento týden podruhé. Jsem naštvaná a cítím se být opuštěná, když tady čekám."

Zatím co sdělení výhrady může vést k vyjednávání a možné domluvě, kritika většinou vyvolá odpor a protiútok.

CELÝ TEXT

SLEDUJTE DALŠÍ ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY A ODKAZY

Google+              Facebook              LinkedIn