O MNĚ  

  MARIAN CHRASTA
  narozen 1962

  • v první polovině 80-tých let jsem absolvoval technickou univerzitu a pedagogiku, v letech 1987 - 1990 jsem učil na střední škole
  • v letech 1991 - 1994 jsem studoval Východní a západní psychologii na Schumacher College ve Velké Británii a v Zen Centru v San Francisku, USA. Studium bylo spojené s intenzivní meditační praxí.
  • od roku 1995 do 2001 jsem absolvoval celkem 6-letý výcvik v Gestalt terapii (základní a postgraduální studium) v Institutu pro Gestalt terapii, Praha
  • v letech 1996 - 1999 jsem pracoval jako odborný vychovatel - terapeut na oddělení prevence, Střediska pro mládež. Praha. Věnoval jsem se především rodinné terapii s rodinami problémových mladistvých.
  • Od roku 1999 mám vlastní terapeutickou praxi
  • Jsem členem České asociace pro psychoterapii
  • Od roku 2002 jsem členem EAGT - Evropské asociace pro Gestalt terapii


V SOUČASNOSTI