JAK PRACUJI

CO MŮŽETE OČEKÁVAT

V první hodině se vás budu podrobně ptát na vaší situaci a problém, který řešíte. Bude mě zajímat jeho historie, kontext, současnost, jak svou situaci prožíváte a co si o ní myslíte.

Pomůžu vám formulovat, jaký je váš cíl, čeho byste chtěli dosáhnout.

Na závěr vám řeknu, jak vaší situaci rozumím, jestli, jak a za jakých podmínek vám můžu pomoct.

Principy, které ve své práci používám:

Nehodnocení

Mým záměrem není posuzovat a hodnotit vaše rozhodnutí, váš životní styl, váš výběr zaměstnání a partnera/rky, způsob výchovy dětí... Mým záměrem je spíše pomoci vám porozumět vašemu vnitřnímu světu, vašemu prožívání, vaším motivacím a rozhodnutím.

Mým záměrem je pomoci vám lépe si porozumět, přijímat se a sám za sebe posuzovat své chování a rozhodovat se.

Mým cílem je napomáhat vaší autonomii.

Bezpečí

Mým záměrem je, abyste se mnou mohli s pocitem bezpečí mluvit o tématech, která jsou pro vás důležitá. Dělám to tím, že vás neposuzuji z hlediska své osobní zkušenosti ani z hlediska nějakého "objektivního" rámce (co je a co není normální), nevnucuji vám svá řešení, spíše v dialogu zkoumám, co by odpovídalo vašim potřebám a snažím se vám porozumět.

Nenavrhuji témata - je na vás jako klientovi, o čem chcete a potřebujete mluvit.

Vyjadřuji podporu a porozumění pro vaše emoční prožívání, protože jsem přesvědčen, že každý máme právo prožívat životní události svým způsobem. 

JAK PRACUJI

Podle francouzského psychiatra Davida Servan-Schreibera prožívají lidé spokojenost a smysluplnost svého života, pokud:

  • mají spojení se svým tělem, emocemi a vlastním vnitřním životem,

  • prožívají blízkost s několika vybranými lidmi,

  • mají pevné místo v komunitě, něčím přispívají druhým,

  • mají spojení se životním mystériem - spiritualitou

Ve své práci využívám metody a techniky Gestalt terapie.

Dívám se na člověka jako na jeden celek: jak emoční prožívání, tělesné prožívání, myšlení, to co člověk prožil v minulosti, a to co se v jeho/jejím životě děje teď, spolu úzce souvisí.

Porozumění sobě, zlepšuje vztah a laskavost k sobě, zvyšuje schopnost sebe-uklidnění v emočně náročných situacích, účinnější komunikaci ve vztazích.

Můžu vám pomoct, aby jste lépe porozuměl svým potřebám ve vztazích a rozvíjel schopnost komunikovat o svých potřebách.

V průběhu konzultací si všímám toho, jaké přesvědčení o sobě, o druhých, o vztazích a o světě jste získal na základě svých minulých zkušeností (zejména v původní rodině). Snažím se společně s vámi porozumět tomu, jestli mu tato přesvědčení nebrání, aby jste byl autentický a tvořivý ve svém aktuálním životě.