PODMÍNKY SPOLUPRÁCE

NÁVRH PODMÍNEK

Konzultace trvá 50 minut. Ceny za konzultaci:

  • Pravidelná týdenní individuální konzultace: 1 300 Kč,
  • Častější než týdenní konzultace: 1 100 Kč, 
  • Jednorázová nebo nepravidelná individuální konzultace: 1 500 Kč.  
  • Párová konzultace: 1 700 KČ

Cena je možným předmětem diskuse v závislosti na vašich finančních podmínkách.

Možné platby platební kartou, na účet nebo přes Revolut.


Pokud budete potřebovat zrušit domluvený termín, potřebuji, aby jste mi dal/a vědět minimálně dva dny předem. Pokud termín zrušíte později, budu požadovat uhrazení částky za konzultaci. 

Konzultace probíhají v domluvené frekvenci (většinou jednou - dvakrát týdně).

Výjimkou v pravidelné frekvenci konzultací jsou vánoční prázdniny (mezi Vánocemi a Novým rokem), kdy konzultace neprobíhají a letní prázdniny - červenec a srpen.

V průběhu konzultace neberu telefon a doporučuji vám taky si vypnout zvonění v telefonu.

Pokud se na domluvenou konzultaci nedostavíte a ani o sobě nedáte vědět, budu vás po 15 minutách kontaktovat. Pokud nebudete k zastižení, setrvám v místnosti do konce plánované konzultace.

Všechny informace, které o vás získám, považuji za přísně důvěrné. Nesděluji (pokud nejsme domluveni jinak) nikomu žádné informace o vás a průběhu konzultací. 

Pokud bych chtěl publikovat jakékoliv informace o průběhu terapie v odborném tisku anebo knižně, udělám tak jenom s vaším písemným souhlasem. To platí i neomezenou dobu po ukončení terapie.

Pro zvýšení kvality mé práce, je moje práce pravidelně supervidovaná. V supervizi si vyhrazuji právo diskutovat průběh terapie. V těchto případech zůstáváte anonymní.

Cenu za terapii upravuji jednou ročně dle aktuální meziroční inflace. 

Ve své práci jsem vázán Kodexem etiky a profesionální praxe Evropské asociace pro Gestalt terapii.


KONTAKTUJTE MĚ 

nebo napište na: marian( )chrasta.cz

Zasláním formuláře souhlasíte s využitím vašich osobních údajů (poskytnutého mailu) ke zpracování v souladu s GDPR.