• Zatěžují vás vaše emoce? Úzkosti nebo deprese?
  • Zatěžuje vás velká kritičnost sebe sama? Jste na sebe příliš nároční, málokdy jste se sebou spokojeni?
  • Často se zpochybňujete se a znevažujete?
  • Máte psychosomatické potíže? Absolvovali jste mnoho vyšetření, které dopadly negativně a bylo vám řečeno, že příčiny jsou nejspíš psychogenní?
  • Řešíte konflikt nebo ztrátu důvěry v partnerském vztahu? Nedaří se vám spolu mluvit bez silných emocí?

Nabízím krátkodobé i dlouhodobé poradenství pro jednotlivce, páry a kurzy všímavosti.  

Mám dvaadvacetiletou praxi (od ledna 1996) a dvacetiletou soukromou praxi. 

Ve své práci využívám přístup a metody Gestalt terapie. Od roku 2002 jsem certifikován Evropskou asociací pro Gestalt psychoterapii.

Najdete mě v ul. Anny Letenské 7, v Praze na Vinohradech.

Seznamte se s mými podmínkami spolupráce.

INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE

EMOČNÍ POTÍŽE

Věnuji se klientům, kteří čelí náročným emocí: depresím, úzkostným poruchám a panickým stavům. Věnuji se také lidem s dlouhotrvajícím smutkem. Pracuji s klienty, kteří mají potíže se svým sebehodnocením, s přísným a náročným vnitřním kritikem.

U svých klientů pracuji s porozuměním svých emocí, jak jejích emoce jsou důsledkem jejích nároků na sebe a jejích přesvědčení o sobě.

V souladu s nejnovějšími neurologickými výzkumy pracuji s využitím tělesného ukotvení emocí pro jejích zvládání. Vyžívám v tom metod všímavosti.

PSYCHOSOMATICKÉ POTÍŽE

Tělesné symptomy, jako bolesti zad, hlavy a krku, bolesti žaludku a problémy s trávením, můžou souviset s nedostatkem pohybu, dlouhodobým sezením v práci i špatnou životosprávou, ale také můžou souviset s psychikou, stresem a neprožitými emocemi.

Gestalt terapie má velmi účinné metody pro porozumění tělesným symptomům a práci s nimi.

Věnuji se propojení tělesných symptomů s emocemi využitím metod všímavosti.

VZTAHOVÉ POTÍŽE

Věnuji se klientům, kteří jsou osamělí nebo se potýkají s náročnými vztahy. Pomáhám jím porozumět sobě a svým přesvědčením o vztazích. 

Pomáhám s náročným rozhodováním v partnerském, pracovním i osobním životě. 

PÁROVÁ TERAPIE

Jsme na světě s vrozenou potřebou navazovat vzájemný kontakt a vytvářet vztahy. Věnuji s zejména komunikačním potížím ve vztazích a zvládání konfliktů. 

Učím klienty jak komunikovat, aby se navzájem slyšeli a porozuměli si. Aby si mohli říct co od sebe potřebují, jaké mají k sobě výhrady. Pomáhám minimalizovat emoční reakci druhé strany, podporuji spolupráci a hledání řešení. Pomáhám párům porozumět tomu, co je k sobě přitáhlo a čím jsou si blízký v současnosti.

SKUPINOVÁ TERAPIE

Chcete lépe poznat sami sebe? Porozumět svým emocím a lépe je zvládat? Získat ve svém životě větší svobodu a jistotu? Zlepšit vztahy ve svém životě? Chcete lépe komunikovat v rámci kolektivu lidí? Dále rozvíjet svůj osobnostní potenciál? 

S kolegyní Markétou Chlupovou vedu dvouletou víkendovou sebezkušenostní skupinu.

NABÍZÍM KONZULTACE V MÉ PRACOVNĚ A TAKÉ KONZULTACE PŘES SKYPE NEBO PO TELEFONU.


KONTAKTUJTE MĚ

nebo napište na: marian( )chrasta.cz

Zasláním formuláře souhlasíte s využitím vašich osobních údajů (poskytnutého mailu) ke zpracování v souladu s GDPR.

SLEDUJTE MĚ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH